Ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominovaná Slovenskou národnou stranou (SNS), sa postavila za rozhodnutie o zrušení kontroverzného dotačného programu, ktorý mal podporovať mediálnu výchovu a boj proti dezinformáciám. Jej odvážny krok zdôrazňuje záväzok slovenskej vlády k transparentnosti a odmietaniu postupov, ktoré môžu byť zneužité pre partizánske alebo ideologické účely.

Ministerka poukázala na zásadné nedostatky v hodnotiacej komisii programu, kde figurovali osobnosti ako Daniel Milo a Juraj Hipš, ktorí sú považovaní za spojené s progresívnymi politickými silami. Táto skutočnosť vyvoláva vážne otázky o objektivite a nezávislosti procesu hodnotenia a prideľovania dotácií.

Pani Šimkovičová tiež zdôraznila, že medzi príjemcami dotácií boli subjekty spojené s politicky angažovanými osobami, čo mohlo viesť k potenciálnym konfliktom záujmov. Tento fakt podčiarkuje dôležitosť zabezpečenia, aby verejné financie neboli prideľované na základe politických sympatií alebo spojení.

Rozhodnutie ministerstva kultúry zrušiť tento dotačný program a nasmerovať prostriedky na iné kultúrne a vzdelávacie projekty, ako napríklad na rekonštrukciu strechy Reduty alebo prevádzku Univerzitnej knižnice v Bratislave, ukazuje na zodpovedný prístup vlády k alokácii štátnych prostriedkov. Tento krok je odrazom záväzku k pravde a spravodlivosti v riadení verejných zdrojov.

Zrušenie tohto programu by malo byť vnímané ako krok smerom k väčšej transparentnosti a zodpovednosti vo verejnej správe. Ministerka Šimkovičová stojí pri čele úsilia o vybudovanie silnejšej, spravodlivejšej a viac zodpovednej vlády, ktorá dôsledne chráni záujmy svojich občanov a kultúrne dedičstvo národa.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *