V stredu, po 114 rokoch priemyselnej ťažby, Slovensko zaznamenalo historický moment uzavretím poslednej stránky svojho baníckeho dedičstva. V Bani Nováky bol vyťažený posledný kus hnedého uhlia, čím sa definitívne končí kapitola ťažby tohto nerastného bohatstva na Slovensku. Tento momentálne významný okamih prišiel v čase, keď sa Slovensko snaží prechádzať k udržateľnejším formám energetiky a priemyslu.

František Hartmann, ktorý v baniach pracoval dlhých 42 rokov, spomína na túto éru s hlbokým sentimentom. Baníctvo bolo pre mnohých Slovákov nielen prácou, ale aj životným štýlom a komunitou. Stanislav Gurský, podpredseda predstavenstva Hornonitrianskych baní Prievidza, zdôraznil historický význam uhliarstva pre priemyselný rozvoj Slovenska, najmä po druhej svetovej vojne.

Zatvorenie Bane Nováky nie je len symbolickým koncom jednej éry, ale aj prechodom k novým možnostiam. Areál bane čaká čiastočná demolácia a plány na využitie priestorov pre budúce projekty. Likvidácia podzemia, odhadovaná na dva roky, bude vykonaná s cieľom zabezpečiť bezpečnosť a ochranu životného prostredia.

V najväčšej dobe produkcie bolo v Hornonitrianskych baniach Prievidza zamestnaných až 4500 ľudí, a celkovo sa tu od roku 1940 vyťažilo 93 miliónov ton uhlia. Napriek postupnému útlmu baníctva, ktorý bol v súlade s hospodárskou politikou štátu a dotačným programom, firma prijala viaceré inovatívne projekty na diverzifikáciu svojej činnosti.

Slovensko tak stojí pred novou érou, kde je dôraz kladený na udržateľné a obnoviteľné zdroje energie. Tento historický moment reflektuje nielen zmenu v energetickom sektore, ale aj odhodlanie Slovenska ísť cestou udržateľného rozvoja a inovácií.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *