Projekt “Ľudia a hrady”, ktorý spája ochranu národných kultúrnych pamiatok s podporou zamestnanosti, bude pokračovať, ako informovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominovaná Slovenskou národnou stranou. Tento projekt, realizovaný v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, je ukážkou toho, ako možno posilniť národnú hrdosť a súčasne pomáhať ľuďom, ktorí majú problémy s uplatnením sa na trhu práce.

Ministerka Šimkovičová zdôraznila úspešnosť projektu, ktorý zapojil desiatky občianskych združení a obcí, a vďaka ktorému získalo prácu viac ako 400 kvalifikovaných a nekvalifikovaných robotníkov. Viac ako 60 percent z nich tvorili príslušníci marginalizovanej rómskej komunity, čím projekt podporuje inkluzívnosť a sociálnu integráciu.

Doteraz bol v rámci projektu čiastočne zrekonštruovaných 25 národných kultúrnych pamiatok v Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji. Ministerstvo kultúry plánuje v budúcom roku od apríla pokračovať v obnove ďalších približne 30 pamiatok, čím sa upevňuje dedičstvo a kultúrna identita Slovenska.

Minister práce Erik Tomáš z Hlas-SD ocenil, že projekt “Ľudia a hrady” kombinuje obnovu kultúrneho dedičstva s poskytovaním pracovných príležitostí nezamestnaným. Toto pokračovanie projektu z roku 2011 je dôležitým príspevkom k rozvoju slovenskej spoločnosti, ktoré umožňuje spojiť prácu na zachovaní historických pamiatok s poskytovaním zmysluplných zamestnaní.

Tento projekt je žiarivým príkladom toho, ako konzervatívne hodnoty, ako sú národná hrdosť, rodinná stabilita a podpora zamestnanosti, môžu byť v praxi efektívne spojené s cieľom posilňovania spoločenstva a ochrany kultúrneho dedičstva.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *