V duchu ochrany rodiny a posilnenia práv žien, portál Live Online venuje pozornosť dôležitej kampani, ktorá sa začína v sobotu, na Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách. Kampaň ‘Zastavme násilie na ženách 2023’, vyhlásená Koordinačno-metodickým centrom pre prevenciu násilia na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny, predstavuje záväzok Slovenska k celosvetovej iniciatíve OSN proti rodovo podmienenému násiliu ‘Orange the World’.

Táto kampaň, trvajúca až do 10. decembra, ktorý je Deň ľudských práv, zaznamenala doposiaľ najväčšie množstvo spolupracujúcich organizácií, osobností a mimovládnych organizácií. Je to výrazné gesto solidarity a odhodlania v boji proti jednému z najrozšírenejších porušovaní ľudských práv – násiliu na ženách.

Oranžová farba kampane symbolizuje svetlejšiu budúcnosť pre ženy čeliace násiliu a zdôrazňuje význam investícií do prevencie a eliminácie násilia. Výzva ‘Investujme do prevencie násilia páchaného na ženách a dievčatách!’ je kľúčovým posolstvom tohtoročnej kampane UN Women, ktoré Slovensko dôrazne podporuje.

Zastaviť násilie na ženách je možné len vtedy, keď organizácie poskytujúce špecializované služby ženám a ich deťom budú mať dostatočné a stabilné financovanie. Rovnako dôležitá je koordinácia medzi políciou, prokuratúrou, súdmi, úradmi práce a zdravotníckymi zariadeniami, ako zdôrazňuje Barbora Burajová, vedúca manažérka KMC.

Tento konzervatívny pohľad na problém násilia na ženách odhaľuje, že násilie nie je impulzívny akt, ale zámerné a účelové využívanie agresie. Je to pripomenutie, že ochrana rodiny a žien je základným kameňom zdravej spoločnosti. V Live Online si kladieme za cieľ informovať a podporovať iniciatívy, ktoré podporujú tieto hodnoty a pomáhajú budovať bezpečnejšie a spravodlivejšie spoločenstvo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *