V utorok sa uskutočnilo dôležité stretnutie medzi zástupcami Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) a podpredsedom vlády a ministrom životného prostredia SR Tomášom Tarabom. Hlavným cieľom rokovania bolo prerokovať kľúčové reformy v oblasti životného prostredia a ich vplyv na domáci podnikateľský sektor. Tieto reformy majú zásadný význam pre zabezpečenie udržateľnej transformácie slovenského hospodárstva, pričom je nevyhnutné minimalizovať ich negatívne dopady na priemysel a podnikanie.

Zamestnávatelia združení v RÚZ považujú problematiku životného prostredia za kľúčovú a sú si vedomí významu ochrany životného prostredia pre budúce generácie. Zároveň však zdôrazňujú potrebu, aby boli pri prijímaní nových legislatívnych zmien rešpektované potreby podnikateľského prostredia a zabezpečený partnerský sociálny dialóg medzi vládou a dotknutými subjektmi.

Prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga poukázal na dôležitosť rozhodovania založeného na objektívnych dôkazoch a faktoch, aby nové legislatívne zmienky a opatrenia vždy podporovali rozvoj a udržateľnú transformáciu slovenského podnikateľského sektora. V rámci reformného procesu je podľa neho nevyhnutné dodržiavať zásadu „one in – two out“, kde pri prijatí novej regulácie sú zrušené dve staršie, čo prispieva k zjednodušeniu a zefektívneniu legislatívy.

Diskutovalo sa aj o potrebe predchádzania „goldplatingu“, teda zavádzaniu nadmerných povinností nad rámec ustanovení EÚ, ktoré by mohli slovenské podniky postaviť do značnej konkurenčnej nevýhody. Minister Taraba zdôraznil, že je dôležité, aby legislatíva na Slovensku neprekračovala požiadavky EÚ a zabezpečila tak rovnaké podmienky pre slovenské podniky na európskom trhu.

Rozhovor sa taktiež sústredil na dôležitosť rozumného nastavenia energetického mixu, ktorý zohľadňuje všetky obnoviteľné zdroje energií, ako aj na potrebu zelenej a digitálnej transformácie podnikov. Zamestnávatelia a minister diskutovali aj o možnostiach efektívnejšieho čerpania zelených eurofondov a o krokoch k zlepšeniu výkonu systému v oblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcov v odpadovom hospodárstve.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *