V historickom rozhodnutí Okresný súd v Prešove priznal odškodnenie vo výške 3 000 eur rómskemu dievčaťu z Jarovníc, ktoré žalovalo ministerstvo školstva za nedostatočný prístup k vzdelávaniu počas pandémie COVID-19. Tento precedens, ktorý je prvý svojho druhu nielen na Slovensku, ale aj v Európe, poukazuje na kritický problém ‘digitálnej priepasti’ a nedostatok zodpovednosti zo strany štátu voči znevýhodneným skupinám obyvateľstva.

Podľa Poradne pre občianske a ľudské práva, ktorá dievčatko zastupovala, tento rozsudok nie len rieši konkrétny prípad diskriminácie, ale má aj širší rozmer – poukazuje na systémové zlyhanie v oblasti zabezpečenia rovnakého prístupu k vzdelávaniu. Rozhodnutie súdu je jasným signálom, že štát musí zabezpečiť rovnaké vzdelávacie príležitosti pre všetkých svojich občanov, bez ohľadu na ich sociálny alebo etnický pôvod.

Prípad odhaľuje hlbokú digitálnu priepasť v slovenskej spoločnosti, kde deti z marginalizovaných skupín, ako sú rómske komunity, boli počas pandémie COVID-19 odsunuté na okraj spoločnosti. Stará mama dievčaťa zdôraznila, že škola sa o rómske deti v čase pandémie nezaujímala adekvátne, čím ich pripravila o základné vzdelanie.

Súd vo svojom verdikte zdôraznil, že štátom prijaté opatrenia mali adekvátne reagovať na existujúcu nerovnosť medzi žiakmi. Rozhodnutie poukazuje na to, že digitálna výbava a prístup k internetu by mali byť základnými právami každého študenta, a to nezávisle od ich sociálneho alebo etnického pôvodu.

Tento prípad odhalil, že štátne politiky a opatrenia často ignorujú potreby znevýhodnených skupín, čo vedie k rozširovaniu nerovnosti a zvyšuje riziko sociálneho vylúčenia. Rozsudok poskytuje dôležitý precedens pre ďalšie prípady a poukazuje na potrebu komplexnej reformy vzdelávacieho systému, aby sa zabezpečilo, že žiadne dieťa nebude znevýhodnené vo svojom práve na vzdelanie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *