Atmosféra poèas rokovania 25. schôdze Národnej rady SR. Bratislava, 31. marec 2021. Foto: SITA/Kancelária Národnej rady SR

V duchu posilnenia zodpovednosti a ochrany verejných prostriedkov, portál Live Online prináša informácie o dôležitom legislatívnom kroku, ktorým slovenskí poslanci za hnutie Slovensko (bývalé OĽaNO) predkladajú novelu zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. Tento krok, ktorý je naplánovaný na diskusiu na najbližšej schôdzi parlamentu od 6. decembra, odzrkadľuje konzervatívne hodnoty zodpovedného nakladania s verejnými prostriedkami a posilnenia dôvery občanov vo verejnú správu.

Cieľom tejto novely je zaviesť efektívny mechanizmus na sankcionovanie pochybení verejných funkcionárov, čím sa zvyšuje transparentnosť a zodpovednosť pri rozhodovaní o verejnom majetku. Tento návrh vychádza z potreby zabezpečiť, aby verejní činitelia neboli bezmedzne dôverovaní, ale skôr zodpovední za svoje činy, najmä v prípadoch, kde boli slovenskí občania svedkami viacerých závažných káuz bez vyvodenia zodpovednosti.

Navrhovaná právna úprava nariaďuje, aby v prípade vzniku škody štátu alebo územnej samospráve, bola automaticky iniciovaná úradná povinnosť konania, v mene štátu alebo územnej samosprávy, pričom túto úlohu by mal prevziať generálny prokurátor. Tento krok je v súlade s konzervatívnym prístupom k spravodlivosti a poctivému spravovaniu verejných zdrojov.

V predchádzajúcom volebnom období sa tento návrh nedostal ani do druhého čítania, čo vyvoláva otázky o potrebe posilnenia legislatívy v tejto oblasti. V Live Online si kladieme za cieľ sledovať a informovať o týchto dôležitých krokoch, ktoré odrážajú národnú hrdosť, rodinné hodnoty a konzervatívne zásady, v záujme lepšej a spravodlivejšej spoločnosti.”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *